Categorie archief: blog

Meetups: Do it yourself

Tijdens Meetup020 leren leraren en schoolleiders van en met elkaar. Dat is ons doel. Daarom is ons motto: leren en inspireren. En dat is ook wat er gebeurt: breng leraren samen in een ruimte om het gesprek aan te gaan over het onderwijs en dan gaan ze los. Bij Meetups bespreken we actuele ontwikkelingen die scholen voor uitdagingen plaatsen, maar we doen dat vooral op een constructieve manier: door te kijken wat werkt en wat beter kan. Het is echt heel tof om te zien hoe deelnemers – die elkaar vaak nog niet kennen – elkaar op ideeën kunnen brengen en vervolgafspraken maken om eens bij elkaar op school een kijkje in de keuken te nemen.

In informele sfeer kennis en ervaring uitwisselen lijkt een goede stimulans voor de drive van mensen om veranderingen, verbeteringen, daadwerkelijk in hun eigen werksituatie in gang te zetten.

Leraren aan zet

Als organiserend team leren wij zelf ook voortdurend. We hebben nu twee edities eenzelfde programma-format gebruikt, de communicatie over de bijeenkomsten op dezelfde manier aangepakt, en de deuren (met dank aan de gastheren) opengezet voor leraren, schoolleiders, ambtenaren, onderwijsadviseurs en andere belangstellenden.

We hebben de beide edities ook geëvalueerd, mede aan de hand van een enquête die door de deelnemers is ingevuld, waarvoor dank. Daar hebben we al een aantal lessen uit getrokken. Zo kregen we terug dat het programma wel erg vol was en dat het jammer is dat sessies parallel aan elkaar lopen, waardoor je maar een sessie tegelijk kan bijwonen. Ook kregen we terug, met name bij de tweede editie, dat er relatief veel niet-leraren aan het woord waren. Onder de deelnemers waren ook vertegenwoordigers van de Onderwijsinspectie, het ministerie van OCW, de VO-raad en enkele advies- en projectbureaus. Met name die laatste leken de Meetup te benutten om eigen diensten onder de aandacht te brengen en dat viel niet helemaal in goede aarde, in ieder geval niet bij de respondenten van onze enquête. Daarnaast hadden we zelf het idee dat de meeste deelnemers vooral kwamen om te leren van anderen; men lijkt nog te bescheiden om ervaringen en groupe te delen. Een op een iets vertellen, prima, maar voor een groep iets presenteren, doet niet iedereen even gemakkelijk.

Leren is delen

Die bescheidenheid herken ik van de tijd dat ik bij School aan Zet werkte en een netwerk van referentiescholen in het voortgezet onderwijs optuigde. Doel van dat netwerk was dat scholen ervaringen uitwisselden over hoe zich ontwikkelen naar lerende organisatie. De vertegenwoordigers van de referentiescholen wilden daar graag aan meewerken, maar moesten daarvoor wel over een aarzeling heenstappen. Want, zo zei een van hen: “Ik wil niet dat anderen denken dat wij ze vertellen hoe zij het moeten doen. Wij zijn nog maar aan het leren.” Ik vond dat mooi, die bescheidenheid. Maar ik dacht ook: je hoeft toch niet uitgeleerd te zijn, voordat je je lessen kunt delen? Sterker nog, door tijdens je leerproces met anderen over je ervaringen te sparren, doe je ideeën op die je in dat proces kunt verwerken. Dat is in ieder geval waar we met de Meetups graag ruimte voor willen bieden. En dus moedigen we de deelnemers van volgende Meetups aan om niet alleen te halen, maar ook te brengen.

Meetup #3 en verder

De volgende editie gaan we het dus iets anders aanpakken. We starten tijdens de inloop met een minimarkt waarin deelnemers materialen kunnen tonen waar ze op dat moment mee aan de slag zijn. Omdat Meetup #3 in het teken staat van formatief toetsen, kunnen dat rapporten, feedbackformulieren, portfolio’s of andere materialen zijn die blijk geven van hoe je zelf werk maakt van (formatief) toetsen. Het mogen ook postervellen zijn met prangende vragen waarover je graag met andere leraren wilt sparren. Anything goes!

Vervolgens geeft Jasper Rijpma een keynote over het boek Toetsrevolutie waaraan hij heeft meegewerkt. Daarna is er een carrouselsessie: in verschillende lokalen delen leraren po, vo, mbo en hbo hoe zij werk maken van (of experimenteren met) formatief toetsen. Tijdens deze sessie staan de deuren van de lokalen open en mag iedereen in en uit lopen. Zo hoef je geen sessie te missen. Uitgangspunt is dat de deelnemers samen het gesprek in goede banen leiden en met elkaar sparren over wat werkt en wat beter kan: het woord is aan jullie.

In het verlengde daarvan: we vinden het echt belangrijk dat bij de Meetups de onderwijspraktijk centraal staat. Ze zijn niet bedoeld als promotie event van projecten of diensten van (commerciële) bureaus. Daarom geven wij bij de aanmeldingen voorrang aan leraren en schoolleiders.

Een paar dingen blijven trouwens vooralsnog hetzelfde: zo willen we volgende Meetups ook op locatie organiseren. Daarvoor gaan we dankbaar in op het aanbod van scholen die hun ruimtes ter beschikking stellen zodat de deelnemers zelf weer in de schoolbanken kunnen kruipen. Ook houden we voorlopig de woensdagavond aan. Voor wie er tegenop ziet om op een doordeweekse dag nog zwaar te congresseren: geen zorgen. Het programma is compact, de sfeer informeel en het gezelschap inspirerend. Ik durf je bijna te garanderen dat je vol energie aan je donderdagochtend begint.

Hier wat quotes van deelnemers aan onze vorige Meetup, over overgangen in het onderwijs:

Een avond waarop naar het elkaar werd geluisterd en we elkaar bevroegen op ervaringen.

Een heel afwisselende, informatieve en interactieve avond waarbij kennisuitwisseling voorop staat.

Slim om één thema te nemen en dat van verschillende kanten te bekijken. Fijne sfeer en professioneel opgezet.

Een inspirerende avond vol uitwisseling met vakgenoten om het onderwijs nog mooier te maken voor de kinderen.

Als je zelf suggesties hebt, horen we het graag. Heb je input voor de volgende Meetup over formatief toetsen (5 april), of voor de editie over (wereld)burgerschap in de klas (7 juni), reageer dan hieronder of stuur ons een mailtje. Andere ideeën zijn ook welkom. We leren van en met elkaar!

namens Meetup020, Fifi Schwarz

 

Advertenties